Theorie over opvoeden

Spontaniteit

SpontaniteitAutonomieVeiligheidExpressie
Complimenten
– Complimentenballonnen
– Lofpot, lofkaarten
Rust, Reinheid, Regelmaat
– Dinerdobbel (dinerroutine)
– Regelkaarten
Behoeftes uiten
– Behoeftecirkel

Spontaniteit

Een compliment kan wonderen verrichten. < theorie elk negatieve, 7 tegenover>> Positieve psychologie > conditionering.