Naar opvoeding is veel onderzoek gedaan. Opvoedproducten heeft als doel om kennis over opvoeden in ieders woonkamer te doen belanden, zonder dat je daarvoor de boeken in hoeft te duiken. Opvoedproducten zorgt ervoor dat je direct aan de slag kan, de kennis in praktijk kan brengen. Wil jij doelgericht bezig met opvoeding?

Direct naar Opvoedproducten

Wil je ook informatie over opvoeden? De theorie waarop de Opvoedproducten gebaseerd zijn, is te vinden op de informatiepagina. De Opvoedproducten worden op basis van psychologie en orthopedagogiek ontworpen.

Direct naar Theorie over de Opvoedproducten

Opvoedproducten gaat uit van de basisbehoeften uit de schemagerichte therapie. De focus ligt op:

Spontaniteit

Autonomie

Veiligheid (waaronder verbinding en grenzen)

Expressie